castellano
english
deutsch
Agenda
Cerca en CCAndratx.com
News
Instagram
Ver el perfil de CCA Andratx en LinkedIn

D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d'ara “LOPD”) Centre Cultural Asbaek Gallery, S.L. amb correu electrònic a aquests efectes info@ccandratx.com informa a l'Usuari que les dades personals que li sol·licita, i que lliuri i voluntàriament facilita, seran recollits i tractats per Centre Cultural Asbaek Gallery, S.L. i inclosos en el Fitxer de Dades del com és el responsable, amb les finalitats indicades a continuació:

a) La tramitació i gestió de les sol·licituds d'informació i les contractacions realitzades per l'Usuari

b) La gestió i control dels serveis oferts per Centre Cultural Asbaek Gallery, S.L.

c) L'enviament d'informació sobre serveis i productes comercialitzats per Centre Cultural Asbaek Gallery, S.L. la contractació del qual pogués ser de l'interès de l'Usuari.

En els formularis de recollida de dades s'identificaran, de forma clara i evident per a l'Usuari, aquells camps i preguntes la resposta de les quals és obligatòria. En el cas que no se subministrin totes les dades considerades necessaris podrà procedir-se al bloqueig de la gestió en curs fins a la inclusió dels mateixos; a no prestar el servei sol·licitat i/o a no formalitzar la relació contractual sol·licitada per Usuari. Les dades considerades com obligatoris seran els estrictament necessaris per a les finalitats indicades en els apartats a) i b) dalt citats, segons corresponguin, en cada cas, al servei o relació sol·licitada per l'Usuari.

Consentiment de l'usuari

Amb la confirmació d'enviament de les dades personals, l'Usuari consenteix expressament el tractament d'aquests per part Centre Cultural Asbaek Gallery, S.L. a la qual sol·licita la informació o servei per als quals es recapten els mateixos. Així mateix, l'Usuari consenteix que les dades puguin ser cedits, exclusivament per a les fins abans indicades, a altres societats del grup Centre Cultural Asbaek Gallery, S.L, sempre sota el marc de la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal i sense que sigui necessari que li sigui comunicada cada primera cessió que es realitzi, tant si es formalitza o no qualsevol relació entre les parts o una vegada extingit qualsevol contracte entre les mateixes.

Recollida i qualitat de les dades

En compliment del principi de qualitat de les dades personals, expressat en l'article 4 de la LOPD, l'Usuari es compromet a facilitar dades veritables, exactes, complets i actualitzats, de manera que responguin amb veracitat a la situació d'aquest.

Quan les dades facilitades per l'USUARI siguin falses, incompletes, no actualitzades o inexactes, aquest serà responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, material o immaterial, que per causa d'això es pogués ocasionar a Centre Cultural Asbaek Gallery, S.L. o a qualsevol tercer amb el qual mantingués una relació que impliqui aquestes dades. Aquestes últimes es reserven el dret a extingir els serveis proporcionats al client, així com qualsevol relació contractual pactada, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

Drets de l'usuari (accés, rectificació, cancel·lació i oposició)

Centre Cultural Asbaek Gallery, S.L. informa a l'Usuari i/o a l'afectat de les dades, que pot exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició que li reconeix la LOPD, de forma gratuïta i en els termes establerts per la legislació vigent a aquest efecte, dirigint-se al Responsable del Fitxer a qui ha facilitat les dades. Per a això pot posar-se en contacte amb el mateix mitjançant l'enviament d'una comunicació a l'adreça següent:

Departament d'Atenció al Client de Centre Cultural Asbaek Gallery, S.L, Estanyera 2 07150 Andratx o bé enviant un correu electrònic a l'adreça següent: info@ccandratx.com

Responsables dels fitxers

El Responsable del Fitxer, és Centre Cultural Asbaek Gallery, S.L. amb domicili social en Estanyera 2 07150 Andratx; inscrita en el Registre Mercantil de Balears en el Tom 1848, inscripció 1º, llibre 0, Foli 143, Secció 8ª, Fulla PM -38954 i amb NIF nombre B-57093973, la qual es compromet a tractar les dades de caràcter personal proporcionats per l'Usuari amb total confidencialitat i respectant les mesures tècniques i organitzatives requerides per la LOPD.

Diseño web - MONOK Avís Legal
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS